søndag 25. oktober 2015

På tide at Akutthjelpen blir lovpålagt!Forsiden i Budstikka 23.10.15


Dette blogginnlegget kom som leserinnlegg i Budstikka fredag 30.10.15. Hurra!


Jeg har skrevet om Akutthjelpen for barnefamilier i et tidligere blogginnlegg her. Og jeg skrøt da av Bærum kommune for å ha slik god omsorg for sine borgere i kommunen.


Nå vil Bærum kommune legge ned Akutthjelpen for barnefamilier. (Les artikkel fra Budstikka 23.10.15 om Akutthjelpen og familien min i linken over) En liten tjeneste, hvor foreldre betaler en liten egenandel utfra inntekt, dvs den er ikke dyr for kommunen, men er så innmari viktig for dem det gjelder, som mottar hjelp i en kort periode.

Bare å sykmelde seg?

Argumentet er at når en forelder er syk, så får bare den andre ta seg av omsorgsoppgavene i hjemmet!

"Hvis ikke begge omsorgspersonene er syke, forventes det at den som ikke er syk, ivaretar hjemmets omsorgsoppgaver og praktiske oppgaver i den perioden den andre er syk."
Ref. Sakslisten fra møteinnkallelese, Hovedutvalget for bistand og omsorg.

I artikkelen i Budstikka i helgen går det forhåpentligvis tydelig frem at, nei så enkelt er det nok ikke.
Når jeg nå er nyoperert for brystkreft, så kan ikke bare mannen min være hjemme.

Han er ikke syk og får derfor ingen sykmelding.

Akutthjelpen er ikke ment for å ivareta noen ved en forkjølelse eller en tre dagers influensa. Det er ikke ved sykdom i sådan forstand man bruker Akutthjelpen. Det er ikke bare for en eventuell pappa å ta seg av omsorgsoppgavene når mor er i fødselspermisjon og feks er fødselsdeprimert.

Det er ikke bare for far å være borte fra jobb i et par måneder heller, og er det egentlig den beste ordningen at far er hjemme hvis mor har en fødselsdepresjon eller har det tøft på andre måter? Kanskje er det godt at hverdagen fungerer så vanlig som mulig for familien som et hele? Og heller mottar hjelp fra annet hold? Det følte jeg på da jeg var hjemme med Erik og mottok Akutthjelp for å avlaste meg noen timer om dagen. Det skriver jeg litt om i mitt blogginnlegg her.

Alternativ ved nedleggelse av Akutthjelpen


Jeg siterer tjenesteleder for helsetjenester for barn og unge, Merethe Holst, i Budstikka i lørdag: "Behovet skal ivaretas av andre tjenester. Hjemmehjelpen kan bidra med praktisk bistand. På helsestasjonene kan man få tips og veiledning som øker kompetansen hos foreldrene og så har vi barnevernstjenesten som også kan være en viktig instans for å søke hjelp. Det er ikke sånn at de familiene det gjelder ikke skal få et tilbud, forklarer hun"

Så det Merethe Holst foreslår som en erstatning til Akutthjelpen er
1.Hjemmehjelp
2.Kompetanseheving av foreldre
3.Barnevernet

Dette er ingen erstatning for Akutthjelpen som kan komme inn i en familie i krise, så og si på dagen.

1. Hjemmehjelp er en ordning med vask av hus og re senger en time i uka. Dette kan ikke erstatte at en med erfaring fra barneomsorg avlaster deg på den beste måten for en familie, hver dag, når det har oppstått krise hjemme!

2. Kompetanseheving, kurs og samtale med helsesøster er alltid verdifullt, men her er det snakk om Akutthjelp. Du kan ikke kurses ut av en akutt krise, sykdom, operasjon eller fødselsdepresjon.

3. Barnevernet gjør mye bra, men det er da vel vitterlig ikke de som skal inn i bildet ved en operasjon hvor mor er handikappet for noen uker, eller mor har en middels fødselsdepresjon hun trenger litt hjelp for å takle? For all del, det kan jo være at barnevernet er riktig instans i visse tilfeller, men å foreslå det som første instans er skivebom.

Akutthjelpen er et lavterskeltilbud - det skal være trygt og lett å få hjelp - de kommer raskt inn i familien, uten en masse koordinering og møter i første runde - Akutthjelpen er forebyggende, nettopp mot høyterskeltilbud som barnevernet.

Det at rådmannen ønsker å fjerne Akutthjelpen er korttenkt. Vi vet jo at det er ungene som er skadelidende når familier ikke får hjelp ved en krise. Det kan hende det ser fint ut på budsjettet i år, men komme som en belastning i samfunnet på annet vis. Er vi villig til å gamble med ungene våre?

Min reddende engel Andria fra Akutthelpen og Erik og meg før Erik skal i barnehagen.


Vi trenger Akutthjelpen for småbarnsfamilier.
Vi trenger det i Bærum og vi  trenger det i resten av Norge!

Det er helt bak mål å legge ned Akutthjelpen.

Nå er det på tide å lovpålegge denne tjenesten!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Tusen takk for at du tar opp så viktige temaer. Jeg leste nettopp innlegget ditt om Haug skole i Budstikka. Jeg kunne ikke vært mer enig med deg. Det er trist at det kuttes fra de svakeste! Hilsen, en mamma til et barn med spesielle behov.

Beate Louise Lien sa...

Tusen takk for gode ord! <3